Nieuws

Brugklassers bezoeken verschillende musea

Brugklassers bezoeken verschillende musea

In mei vinden leuke activiteiten plaats voor de eerste klas. De leerlingen lopen een dag stage bij een kennis om te oriënteren op een beroep en ze bezoeken een museum.

Paul van Asseldonk en Juliën Koog benoemd tot locatiedirecteuren van het Zwijsen College

Paul van Asseldonk en Juliën Koog benoemd tot locatiedirecteuren van het Zwijsen College

Na het vertrek van de voormalig locatiedirecteur hadden Paul van Asseldonk en Juliën Koog zich bereid verklaard om het locatiedirecteurschap a.i. van november 2022 tot aan de zomervakantie 2023 als duobaan te vervullen. Destijds liep het wervingstraject voor een nieuwe algemeen directeur van VO Veghel, waartoe ook het Zwijsen College behoort. Daarom werd besloten niet direct over te gaan tot permanente invulling van het locatiedirecteurschap.

Uitwisseling met leerlingen uit Bretagne

Uitwisseling met leerlingen uit Bretagne

In april bezochten 69 leerlingen van een Franse middelbare school uit Bretagne Nederland. Vorige week was het tijd voor het tegenbezoek en zijn 27 leerlingen afgereisd naar Bretagne.

Leerlingen Zwijsen College bezoeken Oeganda

Leerlingen Zwijsen College bezoeken Oeganda

Met als doel jongeren over heel de wereld met elkaar in contact brengen en leren van elkaars cultuur, zijn dertig leerlingen van het Zwijsen College samen met vier leraren en een arts op wereldburgerstage in Oeganda geweest. Deze reis vond plaats van zaterdag 15 april tot en met dinsdag 2 mei j.l. Georganiseerd door stichting Global Exploration in samenwerking met school.

Uitstekende resultaten bij FTC Benelux Championship

Uitstekende resultaten bij FTC Benelux Championship

Onlangs heeft op het Sint-Lucas in Eindhoven de FTC Benelux Championship plaatsgevonden. De 28 FTC-teams die na de diverse League Meets in de Benelux als hoogste uit de ranking kwamen, waren gekwalificeerd voor deze wedstrijd. Door het harde werk hadden beide FTC-teams van het Zwijsen College zich voor deze wedstrijd weten te kwalificeren!

Geslaagde Art Night!

Geslaagde Art Night!

Vrijdag 3 maart werd voor het eerst Art Night georganiseerd op het Zwijsen College door leerlingen van vwo 5 onder leiding van de docenten CKV.

Aanmelden Zwijsen College

Aanmelden Zwijsen College

Vanaf vandaag kunt u als ouder(s) uw kind digitaal inschrijven voor het Zwijsen College (voor leerjaar 1). In ons digitale aanmeldformulier wordt u stapsgewijs door het aanmeldproces geleid. Meld uw kind bij voorkeur uiterlijk 3 maart aan i.v.m. de persoonlijke aanmelding. Aanmeldingen die wat later binnenkomen, worden uiteraard ook gewoon in behandeling genomen.

DUO webinar Studiefinanciering hoger onderwijs

DUO webinar Studiefinanciering hoger onderwijs

Begin jij na de zomer aan een studie in het hbo of aan de universiteit? Dan wil je vast weten wat je allemaal moet regelen voor je studiefinanciering. Hoe en wanneer vraag je studiefinanciering aan? Wat kun je precies aanvragen? Hoe staat het met de plannen voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs? Wat zijn de voorwaarden? En wat moet je doen om met je studentenreisproduct te kunnen reizen?

Spellenavond

Spellenavond

Vrijdag 10 februari vond de jaarlijkse spellenavond plaats voor onze brugklassers met het thema casino. Het was een geslaagde feestelijke middag en iedereen heeft genoten!