Aanmelding

Aanmelding

De aanmelding van nieuwe leerlingen kan dit jaar helaas niet op de persoonlijke manier plaatsvinden, zoals we dat al jaren gewend zijn. We kunnen u dit jaar vanwege de welbekende omstandigheden niet samen met uw kind op school ontvangen.

Digitaal aanmeldformulier
Vanaf heden kunt u als ouder(s) uw zoon of dochter digitaal inschrijven voor het Zwijsen College. In ons digitale aanmeldformulier wordt u stapsgewijs door het aanmeldproces geleid. Meld uw zoon of dochter bij voorkeur uiterlijk vrijdag 12 maart aan. Aanmeldingen die wat later binnenkomen, worden overigens nog gewoon in behandeling genomen.

Klik hier om het digitale aanmeldformulier te openen

Tips bij het digitaal invullen
Het is handig om de volgende gegevens (digitaal) bij de hand te hebben, voordat u met de aanmelding start:

  • BSN-nummer van uw kind
  • TAAK-formulier of onderwijskundig rapport op uw computer, zodat u het digitaal als bijlage toe kunt voegen
  • Eventuele andere verklaringen op uw computer, die digitaal als bijlage toegevoegd zouden moeten worden (denk bijvoorbeeld aan dyslexieverklaring)
  • Adresgegevens van de huidige (basis)school
  • Voor- en achternaam én basisschool van de kinderen bij wie uw kind in de klas zou willen komen
  • IBAN-gegevens van de ouder/verzorger die het schoolgeld betaalt

Digitaal invullen lukt niet…
Wanneer het voor u niet mogelijk is om het digitale formulier in te vullen, kan er ook een papieren versie ingevuld worden. We willen u vragen om dit alleen te doen als het invullen van het digitale formulier écht niet lukt, omdat we alle gegevens dan namelijk handmatig moeten invoeren in onze leerlingenadministratie. Het ingevulde formulier kunt u uiterlijk vrijdag 12 maart sturen naar Zwijsen College, Postbus 134, 5460 AC Veghel.

Schriftelijk bericht

Nadat alle nieuwe leerlingen ingeschreven zijn, verwerken wij de aanmeldingen, nemen wij contact op met de basisscholen en bespreken wij de leerlingen in de toelatingscommissie. Uiterlijk vrijdag 7 mei ontvangt u schriftelijk bericht over de toelating en plaatsing.

Kennismakingsdag
Op 23 juni houden we onze kennismakingsmiddag en hopen we uw zoon of dochter ook fysiek te kunnen ontvangen om kennis te maken met de school, de klas en de mentor.

Meer informatie
Mocht u nog meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

Succes met uw keuze
We wensen u veel succes met het maken van een goede keuze en verwijzen u graag nog eens naar onze online Open Dag pagina met filmpjes, vlogs, talkshow, leerlingenpanels, informatie en downloads.