Aanmelding

U kunt uw zoon of dochter digitaal inschrijven voor het Zwijsen College voor leerjaar 1, doe dat bij voorkeur voor 31 maart. In ons digitale aanmeldformulier wordt u stapsgewijs door het aanmeldproces geleid:

Klik hier voor het digitale aanmeldfomulier.

Tips bij het digitaal invullen
Het is handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben, voordat u met de aanmelding start:

 • BSN-nummer van uw kind;
 • Adresgegevens van de huidige (basis)school
 • Voor- en achternaam én basisschool van de kinderen bij wie uw kind in de klas zou willen komen;
 • IBAN-gegevens van de ouder/verzorger die het schoolgeld betaalt;
 • Mobiele nummer en/of e-mailadres van uw kind.

Persoonlijke kennismaking
Nadat u het digitale aanmeldformulier ingevuld heeft, komt u samen met uw zoon of dochter naar één van de persoonlijke kennismakingsmomenten om de aanmelding verder af te ronden. Die zijn dit jaar op de volgende dagen (afhankelijk van het gekozen tijdstip in het digitale aanmeldformulier):

 • Dinsdag 2 april 2024
 • Woensdag 3 april 2024
 • Donderdag 4 april 2024

Naar de persoonlijke kennismaking neemt u mee:

 • Overdrachtsformulier PO-VO en/of een formulier waarop het advies van de basisschool staat
 • (Eventueel) aanwezige extra uitslagen/rapporten van test/onderzoek (denk bijvoorbeeld aan dyslexieverklaring).
 • (Eventueel) medische gegevens die de school moet hebben om goed onderwijs te kunnen geven.
 • Graag (indien in uw bezit) het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind meebrengen ter controle van het BSN-nummer.
 • Leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven, moeten een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie inleveren, met de datum van vestiging in Nederland.

Digitaal invullen lukt niet…
Wanneer het voor u niet mogelijk is om het digitale formulier in te vullen kan er ook een papieren versie ingevuld worden. We willen u vragen om dit alleen te doen als het invullen van het digitale formulier écht niet lukt, omdat we alle gegevens dan namelijk handmatig moeten invoeren in onze leerlingenadministratie. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar Zwijsen College, PWA Sportpark 15, 5461 XL Veghel.