Aanmelding

Voor leerlingen van groep 8 én hun ouder(s)/verzorger(s) is de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een flinke stap. Wij vinden het belangrijk om al bij de aanmelding persoonlijk kennis te maken met de nieuwe leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s).

Op dinsdag 8 maart en donderdag 10 maart 2022 kunnen nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) terecht tussen 18.30 en 20.30 uur. Op woensdag 9 maart 2022 kan dat tussen 16.00 en 17.00 uur.

Er moeten een aantal formulieren en gegevens worden meegebracht:

  • Ingevuld en ondertekend digitaal aanmeldingsformulier. Hieaarn wordt momenteel nog gewerkt;
  • Advies en aanvullende kenmerken leerling/onderwijskundig rapport;
  • Eventueel medische gegevens die de school moet hebben om goed onderwijs te kunnen geven.

Graag tot ziens op 8, 9 of 10 maart!