Excellente School

Het Zwijsen College ontving op maandag 19 juni 2023 opnieuw het predicaat ‘Excellente School’ uit handen van Mw. Steenbergen, jurylid 'Excellente Scholen' van de Onderwijsinspectie. We ontvingen het predicaat voor de afdeling Fast Lane vwo+. Het is toegekend tot en met 2025/2026.

Fast Lane staat voor versnellen, de + staat voor verbreden en is een goed voorbeeld van onderwijs op maat. Vwo-leerlingen worden uitgedaagd om in hun eigen tempo - indien mogelijk versneld - het vwo-diploma te behalen. Vwo-ers verbreden in de onderbouw door één van de extra vakken te kiezen: natuurwetenschappen (robotica) of Chinees. Bijna de helft van de vwo-leerlingen neemt deel aan dit succesvolle programma. Alle betrokkenen zijn enthousiast over deze vorm van onderwijs die leerlingen motiveert en uitdaagt.

Klik hier om het nieuwsartikel te lezen.