Excellente School

Het Zwijsen College ontving op maandag 20 januari 2020 het predicaat ‘Excellente School’ uit handen van Hanneke Taat, voorzitter van de jury 'Excellente Scholen' van de Onderwijsinspectie. We ontvingen het predicaat voor de afdeling Fast Lane vwo+. Het is toegekend voor de jaren 2020 t/m 2022.

Fast Lane staat voor versnellen, de + staat voor verbreden en is een goed voorbeeld van onderwijs op maat. Vwo-leerlingen worden uitgedaagd om in hun eigen tempo - indien mogelijk versneld - het vwo-diploma te behalen. Vwo-ers verbreden in de onderbouw door één van de extra vakken te kiezen: natuurwetenschappen (robotica) of Chinees. Bijna de helft van de vwo-leerlingen neemt deel aan dit succesvolle programma. Alle betrokkenen zijn enthousiast over deze vorm van onderwijs die leerlingen motiveert en uitdaagt.

Klik hier om het juryrapport te downloaden.
Klik hier om het nieuwsartikel te lezen.