Kennismaken

Routeplanner 2023-2024 voor de activiteiten in het kader van de overstap van de basisschoolleerlingen naar het Voortgezet Onderwijs in Veghel (Fioretti College en Zwijsen College).

 

Datum Activiteit
November 2023 t/m januari 2024 Rondleidingen op het Zwijsen College

1 november 2023
14:30 uur

Uitwisseling tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs Veghel (Zwijsen College en Fioretti College), gevolgd door terugkoppeling oud-leerlingen groep 8. 

November en december 2023

Afstemming basisschool-voortgezet onderwijs over leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (mogelijk koersklas) met ondersteuningscoördinator voortgezet onderwijs.

20 en 23 november 2023

vanaf 19:00 uur

Voorlichting aan ouders + leerlingen groep 8 op het Zwijsen College.

24 en 31 januari 2024

Open lesmiddagen op het Zwijsen College.
3 februari 2024

Open Dag Voortgezet Onderwijs Veghel.
- Zwijsen College: 10.00 tot 14.00 uur
- Fioretti College: 11.00 tot 15.00 uur

4 maart t/m 31 maart 2024

Digitaal aanmelden. Na 31 maart niet dicht, maar i.v.m persoonlijk inschrijven op 2-3-4 april wel deze wenselijke einddatum.

2 en 4 april 2024 18.30 tot 20.30 uur

Persoonlijk aanmelden bij het Zwijsen College.

3 april 2024 16.00 tot 17.00 uur

Persoonlijk aanmelden bij het Zwijsen College

13 mei 2024

Toelatingscommissie Zwijsen College

Uiterlijk 17 mei 2024

Toelatingsbericht van het Zwijsen College naar ouders aangemelde leerlingen en naar de basisscholen

19 juni 2024 14.30 uur

Kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe brugklasleerlingen op het Zwijsen College.