Kennismaken

Routeplanner 2021-2022 voor de activiteiten in het kader van de overstap van de basisschoolleerlingen naar het Voortgezet Onderwijs in Veghel (Fioretti College en Zwijsen College).

Datum Activiteit
November en december Afstemming basisschool-voortgezet onderwijs over leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (mogelijk koersklas) met ondersteuningscoördinator voortgezet onderwijs.

29 november 2021 (vanaf deze datum)

Online voorlichting over het Fioretti College voor ouders + leerlingen van groep 8. De leerlingen worden ook afzonderlijk ontvangen tijdens de Doedagen in januari 2022. Klik kier om de online vmbo-voorlichting te bekijken. Klik hier om de online PrO-voorlichting te bekijken.
6 december 2021 (vanaf deze datum) Online voorlichting over het Zwijsen College voor ouders + leerlingen groep 8. Klik hier om de online voorlichting over havo en vwo te bekijken..
17 t/m 21 januari 2022 Kennismaking voor alle leerlingen groep 8 met het Fioretti College (Doedagen).
19 januari 2022 Doemiddag op het Fioretti College voor individuele leerlingen.

9 en 16 februari 2022

 Open lesmiddagen op het Zwijsen College. Inschrijving is al gesloten.
29 januari 2022

Open Dag Voortgezet Onderwijs Veghel.
- Zwijsen College: 10.00 tot 14.00 uur
- Fioretti College: 11.00 tot 15.00 uur

26 februari t/m 7 maart 2022 Digitaal aanmelden.
8, 9 en 10 maart 2022

Persoonlijk aanmelden bij het Zwijsen College en het Fioretti College.
- 8 en 10 maart tussen 18.30 en 20.30 uur
- 9 maart tussen 16.00 en 17.00 uur

Uiterlijk 22 april 2022 Toelatingsbericht van het Zwijsen College en Fioretti College naar ouders aangemelde leerlingen en naar de basisscholen.
25 mei 2022 Herinschrijving n.a.v. bijgestelde adviezen op Zwijsen College tussen 15.00 en 16.00 uur. Aangepast advies / AAK van de basisschool op papier meenemen (havo-mavo, havo-vwo, vwo+). Dit geldt niet voor het Fioretti College.
22 juni 2022 Kennismakingsbijeenkomst om 14.30 uur voor nieuwe brugklasleerlingen op het Fioretti College en het Zwijsen College.
22 juni 2022 Kennismakingsbijeenkomst van 8.30 tot 16.00 uur voor nieuwe leerlingen op het Fioretti College afdeling Praktijkonderwijs.
22 juni 2022 Kennismakingsbijeenkomst van 19.00 tot 20.30 uur voor ouders van nieuwe leerlingen op het Fioretti College afdeling Praktijkonderwijs + combiklas Basis/PrO
29 juni 2022 Kennismakingsbijeenkomst om 19.00 uur voor ouders van nieuwe brugklasleerlingen op het Zwijsen College.