Schoolleiding

Schoolleiding

Onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van Voortgezet Onderwijs Veghel (Fioretti College en Zwijsen College), mevr. drs. A.P.C.A. O'Connor MEM, is de schoolleiding van het Zwijsen College belast met de dagelijkse leiding van de school. De schoolleiding bestaat uit:

Directie

 • Mw. drs. B. (Birgit) van Veghel - locatiedirecteur
 • Dhr. P.J.A. (Paul) van Asseldonk

Teamleiders

 • Dhr. C.J.A.M. (Carlo) Hazenveld (havo/mavo 1 en havo/vwo 1)
 • Mevr. T.M. (Tanja) van de Camp (havo 2)
 • Dhr. B. (Bram) Coppens (havo 3)
 • Dhr. R.K.H.C. (Rodger) Wellens (havo 4)
 • Dhr. A.J.M. (Roy) Cuppen (havo 5)
 • Dhr. M.W. (Martijn) Smeets (vwo 1-2)
 • Mevr. L. (Lotte) van Grotel (vwo 3-4)
 • Mevr. M. Leerdam (vwo 5-6)

Overig

 • Dhr. C.H.M. (Charl) Hoeben - manager bedrijfsvoering
 • Dhr. drs. J.C.E. (Julien) Koog - directielid onderwijsorganisatie VO Veghel