Schoolleiding

Schoolleiding

Onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van Voortgezet Onderwijs Veghel (Fioretti College en Zwijsen College), drs. ing. B.A. (Barbara) Baelemans, is de schoolleiding van het Zwijsen College belast met de dagelijkse leiding van de school. De schoolleiding bestaat uit:

 

 Dhr. Drs. J.C.E. (Julien) Koog - locatiedirecteur

 

Dhr. P.J.A. (Paul) van Asseldonk - locatiedirecteur
 

Dhr. C.J.A.M. (Carlo) Hazenveld - teamleider havo/mavo 1 en havo/vwo 1

 

Mevr. T.M. (Tanja) van de Camp - teamleider havo-mavo en havo-vwo 2

 

Dhr. B. (Bram) Coppens - teamleider havo 3

 

Dhr. R.K.H.C. (Rodger) Wellens - teamleider havo 4

 

Dhr. A.J.M. (Roy) Cuppen - teamleider havo 5

 

Dhr. M.W. (Martijn) Smeets - teamleider vwo 1-2

 

Mevr. L. (Lotte) van Grotel - teamleider vwo 3-4

 

Mevr. M. (Mara) Leerdam - teamleider vwo 5-6

 

Mevr. Mr. M.J.H.M. (Mireille) van Vught ccmm is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van VO Veghel.