Internationalisering

Internationalisering onlosmakelijk verbonden met Burgerschapsvorming

Elke leerling van het Zwijsen College dagen we uit om als actief burger deel te nemen aan de maatschappij. In Veghel en omgeving is die maatschappij internationaal georiënteerd door de vele internationale bedrijven die hier gevestigd zijn. Burgerschapsvorming en daarmee verbonden Internationalisering zijn daardoor een wezenlijk onderdeel van het doorlopende curriculum van de school.

Elke leerling krijgt tijdens zijn schoolcarrière verschillende internationale activiteiten aangeboden waarbij de internationale vaardigheden ontwikkeld kunnen worden. Dit past in de lange traditie van het Zwijsen College van internationale uitwisselingen en Comenius projecten. Daarin hebben we altijd bijgedragen aan de vorming van onze leerlingen tot wereldburger. Het jarenlange uitwisselproject met onze partnerschool in Gogh is daar een duidelijk voorbeeld van.

In de visie van onze school benoemen we expliciet dat we leerlingen uitnodigen om zelf mee sturing te geven aan hun leerproces. Dat leerproces vindt op school plaats maar ook in contact met leerlingen van buitenlandse partnerscholen, bedrijven in de omgeving en deskundigen van universiteiten op het onderzoeksgebied.

In schooljaar 2016-2017 hebben wij het Erasmus Plus project 'Food And Sustainability Thrive' (FAST) uitgevoerd met zes klassen havo 3 en zes landen. Schooljaar 2017-2018 gaan de havo 3 klassen een Europese taalactiviteit doen. In vwo 3 en 4 start dit schooljaar een programma van European Parliament Ambassador Schools (EPAS) dat met het House of Europe vormgegeven wordt. Daarnaast gaan leerlingen op zoek naar oplossingen voor reële problemen in samenwerking met ontwikkelingsorganisaties en het lokale bedrijfsleven vanuit World School. Door deel te nemen aan deze activiteiten kunnen leerlingen hun Plusdocument persoonlijk invullen.

Vanaf komend schooljaar is het Zwijsen College lid van het internationaliseringsplatform NIVO.    

Ons doel is om alle leerlingen tenminste éénmaal in hun schoolcarrière deel te laten nemen aan een internationaal uitwisselproject.

Partnerscholen
Gimnazija LEDINA (http://www.ledina.si) in Slovenia
SIS Caterina Percoto (http://www.liceopercoto.ud.it) in Italy
AEJAC (http://WWW.ESTAVIRA.COM) in Portugal
Frederiks skole (http://frederiks-skole.skoleporten.dk/) in Denmark
col.legi sagrada Familia (http://www.safasp.net) in Spain
Zespol Szkolno-Przedszkolny w Libuszy (http://www.zsplibusza.pl) in Poland
Leni Valk Real Schule (http://www.leni-valk-realschule.de/) in Germany

Nieuws

Zwijsen ontvangt ruim honderd studenten uit Europa

Zwijsen College zoekt groene boeren 

Gastleerlingen Zwijsen bekijken Veghelse voedingsindustrie