Aanbod

Brugklas havo/mavo

In de brugklas havo/mavo bieden we een uitgestelde keuze voor de juiste leerroute. Deze specifieke groep leerlingen wordt geplaatst in kleinere klassen en ontvangt intensieve begeleiding van een mentor om de geschikte route zo goed mogelijk te kunnen bepalen. Er is veel aandacht voor het welbevinden op school en de voortgang wordt regelmatig met ouders/verzorgers besproken. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is er de mogelijkheid om extra ondersteuning te krijgen. Hiervoor worden naast de mentoren ook de vakleraren en tutoren (leerlingen uit de bovenbouw) ingezet.

Om deze specifieke doelgroep zo goed mogelijk te begeleiden en te determineren wordt de lesstof in kleine delen aangeboden in periode één. Op deze manier krijgen leerlingen de kans om rustig te wennen aan het voortgezet onderwijs en aan het zelfstandig werken. Geleidelijk worden de specifieke schoolse vaardigheden als plannen, structuur aanbrengen en leren leren aangeleerd. Ook de omvang van de toetsen ontwikkelt zich gedurende het schooljaar geleidelijk richting havo-niveau.

Brugklas havo/vwo

De brugklas havo/vwo is bedoeld voor drie groepen leerlingen: de echte havisten, de vwo’ers die geen extra vak willen en leerlingen van wie het niveau nog niet helemaal duidelijk is. De havo/vwo-klas biedt een uitgestelde keuze voor deze laatste groep. In de havo/vwo-brugklas krijgt een leerling gedurende de eerste drie periodes les op havo/vwo-niveau en determinerende toetsen waarin onderscheid gemaakt wordt tussen havo- en vwo-vragen. Leerlingen, ouders/verzorgers, vakleraren en de mentor krijgen zo een duidelijk beeld van de capaciteiten van de leerlingen. De leraren weten hoe ze de leerlingen het beste kunnen begeleiden.

In periode drie zullen de vakleraren een advies geven over wat de meest geschikte leerroute is voor de leerling. Dit kan zijn: havo, vwo of een uitgesteld advies (periode vier). Om te komen tot een goed onderbouwd determinatie-advies worden alle bronnen voorhanden meegenomen (Cito-VAS, werkhouding, resultaten overige toetsen). De groep leerlingen met een uitgesteld advies zal gedurende periode vier aansluiten bij de vwo-groep. In periode vier krijgt een leerling gedifferentieerd les op zijn of haar niveau. De leerlingen blijven dus gedurende het gehele schooljaar bij elkaar in de klas zitten. De leerlingen met een uitgesteld advies krijgen aan het eind van periode vier een advies havo of vwo. Aan het einde van het schooljaar stromen leerlingen door naar het voor hen geschikte niveau.

Havo

De havo-opleiding neemt vijf jaren in beslag. Op het Zwijsen College is de verzorging van onderwijs en begeleiding verdeeld over drie teams; brugklas, havo 2-3, havo 4-5, zodat er rekening gehouden kan worden met de eigenheid van de havoleerling. Binnen de brugklassen kennen we een tweedeling: de havo/mavo- en de havo/vwo-brugklassen.

In havo 3 wordt de profielkeuze voorbereid. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit:

  • Cultuur en Maatschappij;
  • Economie en Maatschappij;
  • Natuur en Gezondheid;
  • Natuur en Techniek.

Fast Lane vwo (+)

Het vwo bestaat uit een zesjarige opleiding, het atheneum, en een vijfjarige opleiding Fast Lane vwo. De opleiding is opgedeeld in drie teams: vwo 1-2, vwo 3-4 en vwo 5-6. Leerlingen die tot meer in staat zijn, hieronder vallen ook de hoogbegaafde leerlingen, kunnen via een versneld PTA hun vwo-diploma behalen in vijf jaren. Het is ook mogelijk om voor één of enkele vakken in vwo 5 eindexamen te doen. Alle vwo-leerlingen maken in vwo 3 de profielkeuze. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit de profielen:

  • Cultuur en Maatschappij;
  • Economie en Maatschappij;
  • Natuur en Gezondheid;
  • Natuur en Techniek.

Leerlingen die meer in hun mars hebben, volgen Fast Lane vwo+ waar meer ruimte is om te verbreden en te verdiepen. Vanaf leerjaar 1 kiezen zij naast het reguliere vwo-curriculum voor natuurwetenschappen of Chinees. Leerlingen die na de brugklas havo/vwo instromen in leerjaar 2 van de vwo-stroom hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan Fast Lane vwo+ middels een inhaalprogramma, als dat nodig is.