Aanbod

Tweejarige brugklas havo/mavo en havo/vwo

Bij het Zwijsen College werken we met tweejarige brugklassen. Op die manier stellen we de selectie één jaar uit en zorgen we daarmee voor optimale ontwikkelkansen.

Brugklas havo/mavo

In de eerste twee leerjaren zal het lerarenteam de leerlingen begeleiden om de aansluiting van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. In leerjaar 1 heeft naast de mentor ook de mentorcoach van de havo-mavo klassen daar een grote rol in. De beginperiode staat in het teken van wennen en het aanleren van vaardigheden. In de tweejarige havo/mavo wordt les gegeven en getoetst op havo niveau. Aan het einde van periode 3 in leerjaar 2 krijgen deze leerlingen hun doorstroomadvies, namelijk mavo, havo of vwo. De toetsen blijven we aanbieden op havo-niveau.

Brugklas havo/vwo

In de eerste twee leerjaren zal het lerarenteam de leerlingen begeleiden om de aansluiting van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. De mentor speelt daarin een grote rol. De beginperiode staat in het teken van wennen en het aanleren van vaardigheden waarbij bij de havo-vwo groepen gestreefd wordt naar vwo-niveau. Na periode twee in leerjaar 2 zal een uitspraak gedaan worden over het verwachte niveau in leerjaar drie. Iedere leerling zal een persoonlijk advies krijgen voor leerjaar drie. Dat advies kan zijn:

 • havo-niveau;
 • vwo-niveau;
 • uitgesteld advies (leerling sluit aan bij vwo-niveau).

In het tweede semester van leerjaar 2 zullen leerlingen op maat, dus gedifferentieerd, les krijgen op havo-niveau of op vwo-niveau, dat geldt ook voor de toetsen. Uiterlijk op het einde van het tweede jaar volgt een bindend advies voor een vervolg in de derde klas vwo of havo voor de leerlingen die een havo-vwo advies hebben gekregen.

Havo

De havo-opleiding neemt vijf jaren in beslag. Op het Zwijsen College is de verzorging van onderwijs en begeleiding verdeeld over vijf teams zodat er rekening gehouden kan worden met de eigenheid van de havoleerling. Binnen de brugklassen kennen we een tweedeling: de havo/mavo- en de havo/vwo-brugklassen. In havo 3 wordt de profielkeuze voorbereid. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit:

 • Cultuur en Maatschappij;
 • Economie en Maatschappij;
 • Natuur en Gezondheid;
 • Natuur en Techniek.

Havoleerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen voor het eindexamenvak Havo P. Zij werken wekelijks een dagdeel aan 'echte' praktijkopdrachten en lopen stage in de technische of maatschappelijke sector. De opdrachten, gastlessen en stages worden aangeboden door bedrijven en instellingen uit de regio. 

Vwo

Het vwo is een zesjarige opleiding, ook wel het atheneum genoemd. Het Zwijsen College biedt het reguliere vwo-curriculum aan waarin de leerlingen op verschillende manieren worden uitgedaagd hun talenten te ontplooien. Vwo leerlingen volgen talenturen of kunnen kiezen voor het vak natuurwetenschappen

Leerlingen die tot meer in staat zijn kunnen versneld hun vwo-diploma halen, dat wil zeggen binnen 5 jaar.

Alle vwo-leerlingen maken in vwo 3 de profielkeuze. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit de profielen:

 • Cultuur en Maatschappij;
 • Economie en Maatschappij;
 • Natuur en Gezondheid;
 • Natuur en Techniek.