Aan- en afwezigheid

Schoolverzuim wordt gezien als belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten. Het voorkomen van verzuim is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, ouders/verzorgers en het RBL BNO. Het protocol aanwezigheid is een hulpmiddel om zo snel mogelijk actie te ondernemen bij verzuim. Het doel van het protocol aanwezigheid is om in nauwe samenwerking en met een eenduidige werkwijze het verzuim in beeld te krijgen, te voorkomen en te bestrijden.

Het aanwezigheidsprotocol vindt u hier.

Het digitale formulier m.b.t. aanvragen van verlof is nog in ontwikkeling. Voor het aanvragen van kort medisch verlof kunt u bellen e-mailen met de receptie. Voor bijzonder verlof kunt u contact opnemen met de leerlingcoördinator. Eventueel via dit formulier.