Aanvraag kort medisch verlof

  • Verplicht
(dd-mm-jjjj)

 

Voorwaarden kort medisch verlof

  • Een bezoek aan bijvoorbeeld een (tand)arts, een orthodontist of het ziekenhuis dient indien mogelijk zoveel mogelijk buiten schooltijden te worden gepland;
  • Dit absentieformulier dient één dag voorafgaand aan de afspraak ingediend te worden;
  • Dit formulier kan niet worden gebruikt voor verlof tijdens een proefwerk of PTA-toets. Hiervoor dient een uitgebreide verlofaanvraag voor bijzonder verlof te worden ingediend;
  • In de bovenbouw moeten LO-lessen in overleg met de docent worden ingehaald;
  • Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden;
  • In geval van twijfel kan de school verzoeken om bewijsmiddelen, zoals een afsprakenkaart.

Meer informatie over verlofmogelijkheden vindt u hier.