Bijzonder verlof

 

  • Verplicht
(dd-mm-jjjj)
  • Verplicht
(dd-mm-jjjj)

 

Verlof i.v.m. beroep ouders (art. 11 sub f van de Leerplichtwet) dient tenminste acht weken van tevoren aangevraagd te worden. Overig verlof (art. 11 sub g van de Leerplichtwet) tenminste twee schooldagen van tevoren. Op het besluit wordt per e-mail gereageerd. 

Meer informatie over verlofmogelijkheden vindt u hier