Zwijsen College en Fioretti College ontvangen predicaat ‘Excellente School’

Zwijsen College en Fioretti College ontvangen predicaat ‘Excellente School’

Geplaatst op: maandag 19 juni 2023

Beide scholen ontvingen vandaag opnieuw het predicaat ‘Excellente School’. Het predicaat Excellente School is voor scholen met bijzondere kwaliteit en voor scholen die uitblinken in een specifiek profiel. Dat doet het Zwijsen College met Fast Lane vwo+.

Fast Lane vwo staat voor versnellen, de + staat voor verbreden en is een goed voorbeeld van onderwijs op maat. Vwo-leerlingen worden uitgedaagd om in hun eigen tempo - indien mogelijk versneld – bepaalde vakken of het vwo-diploma te behalen. Vwo-ers verbreden in de onderbouw door één van de extra vakken te kiezen. Bijna de helft van de vwo-leerlingen neemt deel aan dit succesvolle programma. Alle betrokkenen zijn enthousiast over deze vorm van onderwijs die leerlingen motiveert en uitdaagt.

Mw. Steenbergen, jurylid Excellente Scholen van de Onderwijsinspectie reisde af naar Veghel om het predicaat te overhandigen. Zij feliciteert de leerlingen en het personeel: ‘Uit het Inspectierapport blijkt o.a. dat leraren snel inschatten wanneer versnellen of verbreden voor leerlingen op het vwo mogelijk is, maar ook wanneer extra ondersteuning nodig is. Excellent zijn doe je samen en samenwerken kunnen ze op het Zwijsen College.’ Ook wethouder Van Gerwen gaf acte de présence: ‘Ik ben trots op deze scholen. Het is net dat stapje extra wat onderwijsteams doen voor de toekomst van de leerlingen in en rondom gemeente Meierijstad. Paul van Asseldonk en Julien Koog, locatiedirecteuren van het Zwijsen College vullen aan: ‘Wat we met het predicaat willen laten zien is dat we trots zijn op wat we onze leerlingen op persoonlijke wijze en op maat aanbieden. We werken hier samen hard aan.’ 

Ook het Fioretti College ontving vandaag het predicaat excellent voor de samenwerking tussen vmbo en praktijkonderwijs en vanwege de bovengemiddelde aandacht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Vanuit het Team Ondersteuning Fioretti (TOF) worden vakdocenten en mentoren gecoacht en begeleid. Op leerlingniveau kan remedial teaching, een coach of persoonlijk begeleider worden ingezet. Andere speerpunten zijn contact met ouders, maatwerk, persoonlijke aandacht en trainingen. Leerlingen voor wie het reguliere onderwijs nog een te grote stap is, starten in koersklassen. In kleine groepen wordt maatwerk geleverd en worden leerlingen begeleid om de overstap naar de reguliere klassen te maken.

Mw. Steenbergen: ‘Je verdient een prijs als je ergens in uitblinkt en dat doet het Fioretti met de samenwerking tussen het vmbo en Praktijkonderwijs.’ Jan van Grunsven, locatiedirecteur: ‘Ik ben trots op hoe deze samenwerking is gegroeid. Trots op collega’s vanwege de tomeloze inzet en trots op de leerlingen, die daardoor in de toekomst kunnen bereiken wat ze maar willen!’

Om leerlingen te bedanken voor hun bijdrage was er op beide locaties een ijskraam geregeld en voor het personeel gebak.