Leerlingen Zwijsen College naar de stembus voor Europese verkiezingen

Leerlingen Zwijsen College naar de stembus voor Europese verkiezingen

Geplaatst op: dinsdag 11 juni 2024

Deze week mochten de leerlingen in de bovenbouw van het Zwijsen College hun stem uitbrengen in de scholierenverkiezingen voor het Europese Parlement. Na een gedegen voorbereiding over de Europese democratie, bestaande uit (gast)lessen en excursies, konden zij nu ook daadwerkelijk stemmen in het speciaal daarvoor ingerichte stemlokaal op het Zwijsen.

In aanloop naar de Europese verkiezingen op 6 juni 2024 heeft het Zwijsen College binnen en buiten de school extra veel aandacht besteed aan de Europese Unie. Het Zwijsen College wil graag een European Parliament Ambassador School (EPAS) worden. Deze EPAS-scholen vormen een kring van Europese scholen die een voortrekkersrol spelen in het betrokken doch kritisch volgen van de politieke, culturele en sociale ontwikkelingen in de samenwerking van de 27 landen in de Europese Unie.

Richting de verkiezingen zijn diverse activiteiten voor leerlingen georganiseerd. In de gastlessen kregen zij door middel van verschillende werkvormen informatie over de achtergrond en werking van de Europese Unie. Tijdens de excursie naar Brussel volgden zij een educatief programma en bezochten zij de gebouwen en de grote vergaderzaal van het Europees Parlement.

 Bij het Zwijsen College besteden we veel aandacht aan wereldburgerschapsvorming. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed voorbereid zijn op de toekomst en zich ontwikkelen tot zelfbewuste burgers die midden in de samenleving staan. De school is daarvoor een belangrijke oefenplaats. We besteden hier in onze reguliere lessen van verschillende vakken aandacht aan, bijvoorbeeld door het bespreken van dillema’s en actualiteiten. We bieden ook projecten, excursies en internationale reizen aan, zodat onze leerlingen betekenisvolle ervaringen opdoen. Het EPAS-programma is ook een belangrijk onderdeel van onze wereldburgerschapsvorming.