Zwijsenleerlingen maken plannen in de jongerenraad

Zwijsenleerlingen maken plannen in de jongerenraad

Geplaatst op: donderdag 07 november 2019

"Van Place to Buy naar Place to Be." Het centrum van Veghel is aan verandering toe.

Een ander winkelaanbod, een mooiere uitstraling en meer activiteiten voor jong en oud. Allemaal onderdelen die gemeente Meierijstad in een nieuw centrumplan heeft staan, getiteld: van Place to Buy naar Place to Be. Aangezien het een centrum voor jong en oud moet gaan worden, is de jongerenraad gevraagd om het plan aan te vullen met de wensen van de jeugd. Een mooie combinatie die tot leuke en innovatieve ideeën leidt. Maar wat is de jongerenraad en wat heeft dat met het Zwijsen College te maken?
 
De jongerenraad bestaat uit 7 leerlingen van het Zwijsen College en 8 leerlingen van het Fioretti College. Vanuit het Zwijsen College zijn dit Isa Bekkers, Sanne Goorman, Daniël van Uden, Kim van den Broek, Lincy Rovers, Floor van Beek en Joshua van Worcum. Zij gaan de komende jaren in samenwerking met de Rabobank en de gemeente Meierijstad nadenken over allerlei zaken die spelen in de gemeente. En als eerste dus het centrum van Veghel.

Op 6 november hebben onze leerlingen in vier verschillende groepjes nagedacht over het centrum van Veghel. Ze hebben verfrissende ideeën op papier gezet en geluisterd naar twee beleidsmedewerkers planologie, die hebben aangegeven wat wel en wat niet kan. Op dit moment zijn de leerlingen in de weer om hun plan te optimaliseren, waarna op 11 december deze ideeën bij de Rabobank worden gepresenteerd. Uiteindelijk wordt één plan gekozen en ingebracht tijdens de beeldvormende avond in februari. Tijdens deze avond komen gemeenteraadsleden en wethouders luisteren naar onze plannen. Jij bent natuurlijk ook welkom. We hopen natuurlijk dat het centrum van Veghel een Place to be wordt voor iedereen.