Zwijsen College doet mee aan GGD-onderzoek naar gezondheid onder leerlingen in klas 2 en klas 4

Zwijsen College doet mee aan GGD-onderzoek naar gezondheid onder leerlingen in klas 2 en klas 4

Geplaatst op: donderdag 28 september 2023

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele onderwerpen die worden onderzocht door de GGD’en en het RIVM met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het onderzoek wordt afgenomen op alle scholen voor het voortgezet onderwijs in onze regio.

Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats in de periode half september tot eind oktober 2023. Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau weergegeven. Omdat alle GGD’en dit onderzoek op dezelfde manier uitvoeren, zijn er in 2024 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Op www.brabantscan.nl worden de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd gepubliceerd en zijn de resultaten van eerdere monitors te vinden.  

Deelname aan het onderzoek

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

 

Is de privacy bij deelname gewaarborgd?
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam. De GGD vraagt wél de postcode, omdat de GGD de gegevens op wijk-gemeenteniveau wil analyseren.

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen. 

Samenwerking Trimbos-instituut
Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er zijn meer vragen over eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst.

 

Andere onderzoeken vanuit de GGD
Naast de Gezondheidsmonitor Jeugd voert de GGD vanuit de jeugdgezondheidszorg ook nog andere onderzoeken uit op scholen. Het is daarom mogelijk dat leerlingen in de loop van het jaar ook nog een uitnodiging krijgen voor een ander onderzoek vanuit de jeugdgezondheidszorg.


Meer informatie?

Wilt u nog meer informatie of heeft u nog andere vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kunt u contact opnemen met gezondheidsmonitorjeud@ggdhvb.nl.