Zuivere lucht in het Fioretti en het Zwijsen College

Zuivere lucht in het Fioretti en het Zwijsen College

Geplaatst op: donderdag 26 oktober 2023

Op maandag 23 oktober vond de officiële en feestelijke oplevering van het project Ventilatie plaats. Onder andere wethouder Van Gerwen en OMO bestuurder Kops hebben de nieuwe systemen ‘aangezet’.

Door dit majeure en complexe project worden zowel het Fioretti College als het Zwijsen College voorzien van schonere lucht en is het klimaat in de klassen geoptimaliseerd. Dit bevordert het leerproces van de leerlingen. Ook zorgen deze moderne technische installaties voor verduurzaming. Het Fioretti College en het Zwijsen College zijn de eerste twee OMO-scholen die daarmee voldoen aan de hoogste norm als het gaat om luchtbehandeling en zijn daarmee voorbereid op de toekomst.

Voortgezet Onderwijs Veghel, waartoe het Fioretti College en het Zwijsen College behoren,  heeft ruim 4 miljoen euro geïnvesteerd om het binnenklimaat in de schoolgebouwen te verbeteren. Een gedeelte daarvan is gesubsidieerd. Er zijn moderne technische installaties op het dak geplaatst, evenals zonnepanelen en warmtepompen. De bestaande ventilatiesystemen in de klaslokalen / onderwijsruimten zijn aangepast of vervangen door balansventilatiesystemen, welke mechanisch lucht toe- en afvoeren met een capaciteit van tenminste 30 m3 per leerling per uur. Per lokaal wordt er 950 kuub per uur gezuiverd en dat is enorm veel. Ook zijn de ventilatiekanalen in de plafonds van beide scholen vervangen. Het voldoet nu aan het Plan van Eisen van OMO voor de bouw van nieuwe scholen.

  

Qua planning was het een ingewikkeld project. De werkzaamheden mochten de lessen en de examens niet verstoren. De overlast moest tot een minimum beperkt worden. De werkzaamheden werden waar het kon uitgevoerd in de avonden, weekenden en schoolvakanties. Soms werden de lessen naar een ander lokaal of gebouw in de omgeving verplaatst. Leerlingen werden waar het kon ook bij de werkzaamheden betrokken; de installateur kwam gastlessen verzorgen, waarbij men met kleine groepjes leerlingen de technische ruimtes bezochten, zelfs op het dak.

Naast gezondere en schonere lucht is nu ook het klimaat in de leslokalen geoptimaliseerd, omdat de temperatuur beter te reguleren is. Dankzij de elektrische warmtepompen kan de gefilterde lucht verwarmd of gekoeld worden. Een enorme vooruitgang, wat bijdraagt aan de leerprestaties van onze leerlingen en een prettige werkomgeving voor collega’s. Vanwege de moderne installaties, de warmtepomp en de zonnepanelen is er ook een grote verduurzamingsslag gemaakt op beide scholen.

  

Lees ook: Feestelijke oplevering van ‘bijzonder project’ op Zwijsen en Fioretti College - Adverteren Veghel | Stadskrant Veghel | Krant en Online (kliknieuwsveghel.nl)