Wat te doen bij een positieve test?

Wat te doen bij een positieve test?

Geplaatst op: maandag 14 december 2020

Wanneer de GGD bij een leerling in de klas van uw zoon of dochter een besmetting met het coronavirus heeft vastgesteld, nemen wij als school passende maatregelen. We lichten dat in dit artikel verder toe.

Wat gebeurt er nu?
Op het moment dat een besmetting wordt geconstateerd, gelden de richtlijnen en protocollen van de deskundigen van de GGD. We laten ons in al onze besluiten en vervolgstappen leiden door hen. Hieronder leest u welke stappen en besluiten wij nu nemen:

  1. De schoolactiviteiten gaan door. Onze school blijft voor de leerlingen open. Het is voor leerlingen veilig om naar school te komen. Het is uiteraard wel belangrijk dat we de richtlijnen van het RIVM blijven volgen. Het protocol vindt u hier.
  2. De besmette leerling blijft minimaal 7 dagen thuis in quarantaine.
  3. De GGD voert een ‘contactonderzoek’ uit om uit te zoeken met wie de besmette persoon in contact is geweest. Wij zullen hier als school ook zelf proactief in handelen.
  4. Bij besmetting van een leerling met COVID-19 is het algemene advies van de GGD dat medeleerlingen, ook al hebben zij intensief contact gehad met de besmette medeleerling, niet thuis hoeven te blijven of zich hoeven te laten testen (tenzij, uiteraard, zij klachten hebben die wijzen op corona).
  5. De GGD bepaalt of en welke personen verder onderzocht gaan worden. Zij ontvangen hierover bericht van de GGD en verblijven nu in thuisquarantaine.
  6. Wie geen bericht heeft gekregen van de GGD wordt beschouwd als zogenoemd ‘overig contact’. Deze leerlingen mogen ook gewoon naar school, maar moeten hun gezondheid wel extra goed in de gaten houden. Bij klachten blijven zij thuis en volgen het protocol.
  7. De GGD bepaalt of en welke maatregelen verder nodig zijn. Indien nodig, hoort u van ons.
  8. In verband met privacywetgeving kunnen wij geen mededelingen doen over persoonlijke gegevens en omstandigheden van de besmette persoon. Als deze er geen bezwaar tegen heeft dat zijn of haar naam genoemd wordt in de klas zullen wij de naam wel vermelden aan medeleerlingen en leraren. Onze ervaring is dat dat wat onrust wegneemt.

Kan mijn kind naar school?
Ja, leerlingen die niet ziek zijn moeten gewoon naar school. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een uitzondering worden gemaakt. Het blijft uiteraard raadzaam om de gezondheid van uw zoon/dochter goed in de gaten te houden.

Bij welke klachten moet je thuisblijven?
Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven en je laten testen. Zo ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Zie hier meer informatie. En via deze link is het mogelijk om een afspraak te maken voor een coronatest.

We doen het samen
Zodra er iets verandert in de maatregelen stellen we iedereen daarvan op de hoogte via e-mail. Verder vragen we om ook thuis extra aandacht te schenken aan handen wassen en andere persoonlijke hygiëne. Vertel dat uw kind een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van de risicogroep door voldoende afstand te houden van medewerkers. Het dragen van een mondkapje is verplicht op school voor iedereen tenzij er sprake is van een medische reden om dat niet te doen. Als er sprake is van zo’n medische reden dient u een medische verklaring te overleggen en dit te melden bij de teamleider van uw kind.

Meer informatie en vragen
Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u  naar de website van het RIVM. Heeft u vragen over de test en quarantaine, kijk dan op de website van de GGD. Informatie over de regels op school rondom corona vindt u in het protocol op onze website. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de mentor van uw kind.