Waardering GOED van de onderwijsinspectie

Waardering GOED van de onderwijsinspectie

Geplaatst op: dinsdag 22 oktober 2019

De Inspectie van het Onderwijs heeft de waardering GOED toegekend aan alle afdelingen van zowel het Fioretti College als het Zwijsen College.

Het gaat hierbij dus om praktijkonderwijs, vmbo-basisberoeps, vmbo-kaderberoeps en mavo op het Fioretti College en om havo en vwo op het Zwijsen College.

De onderwijsinspectie heeft in 2018 en 2019 aan slechts 36 afdelingen van scholen in heel Nederland deze waardering gegeven. VO Veghel neemt met 6 afdelingen een groot aandeel in deze landelijke cijfers voor haar rekening. Het waarderingskader van de inspectie bevat een vijftal kwaliteitsgebieden, waaronder onderwijsproces, -resultaten en kwaliteitszorg, waarbij naar verschillende indicatoren wordt gekeken.

Om als GOED gewaardeerd te worden dient een school niet alleen aan de vereiste basiskwaliteit te voldoen, maar moet er ook sprake zijn van uitdagende ambities en doelen die een school zichzelf stelt én weet waar te maken.

Een korte weergave van de punten uit het inspectierapport van het Fioretti College:

 • De school heeft een breed onderwijsaanbod waardoor leerlingen veel keuzemogelijkheden hebben en uitgedaagd worden om meer te doen dan het reguliere aanbod.
 • De school heeft goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen. Als leerlingen achter blijven in hun ontwikkeling of extra hulp nodig hebben, wordt dit snel gesignaleerd.
 • Leerlingen die dat nodig hebben worden goed ondersteund in hun ontwikkeling door mentoren en het Team Ondersteuning Fioretti.
 • De onderwijsresultaten van de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt zijn langjarig bovengemiddeld.
 • Docenten zetten zich enthousiast en met elkaar in voor de ontwikkeling van het onderwijs.
 • De zorg voor kwaliteit is goed georganiseerd en een zaak van zowel de schoolleiding als de docenten.

Een korte weergave van de punten van het Zwijsen College:

 • De school heeft een breed onderwijsaanbod met als doel het vergroten van de motivatie van de leerlingen.
 • De onderwijsresultaten van de school zijn langjarig bovengemiddeld.
 • De school heeft hoge verwachtingen van leerlingen en biedt hun tal van excellentieprogramma's en olympiades aan.
 • De school heeft goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen en stimuleert de leerlingen om zelf de regie te nemen over het wegwerken van leerachterstanden en vormgeven van hun eigen leren.
 • Docenten zetten zich enthousiast in voor de ontwikkeling van het onderwijs.
 • De zorg voor kwaliteit is goed georganiseerd en een zaak van zowel de schoolleiding als de docenten.

Inmiddels zijn alle medewerkers en leerlingen getrakteerd op iets lekkers, want met hen hebben we dit fantastische nieuws natuurlijk als eerste willen delen!