Voorlichting voor ouders en groep 8 leerlingen

Voorlichting voor ouders en groep 8 leerlingen

Geplaatst op: maandag 21 oktober 2019

Voor de kinderen die nu in groep 8 zitten, komt het einde van de basisschoolperiode snel naderbij. Begin maart moet u als ouders/verzorgers uw zoon of dochter aanmelden voor het vervolgonderwijs.

Samen met uw kind staat u daarom nu al voor een belangrijke beslissing: Welk type school past het best bij het niveau en het karakter van uw kind? Ongetwijfeld heeft u op de basisschool al veel informatie gehad. We kunnen ons voorstellen dat het prettig is om nader kennis te maken met de verschillende vormen van voortgezet onderwijs in Veghel.

Voorlichtingsavonden
Het Fioretti College en het Zwijsen College organiseren daarom op beide scholen voorlichtingsavonden. Hieronder vindt u eerst een beschrijving van de avonden op het Fiorett College en daarna een beschrijving van de avonden op het Zwijsen College, die een week later plaatsvinden.

Fioretti College
Informatie over het Fioretti College wordt gegeven op maandag 18 en donderdag 21 november 2019 op het Fioretti College, Muntelaar 4 in Veghel. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Het programma op het Fioretti College is op beide avonden als volgt:

  • Van 18.30 tot 19.15 uur: Voorlichting over praktijkonderwijs (PrO). Dit schooltype is bedoeld voor leer-lingen die de lesstof van het vmbo te moeilijk vinden. Op PrO leren leerlingen vooral door te doen.
  • Van 19.30 tot 20.30 uur: Voorlichting over vmbo (basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en mavo)

U hoeft uw zoon/dochter die avond niet mee te brengen. Voor de leerlingen van groep 8 worden op 13, 14, 15, 16 en 17 januari Doedagen georganiseerd, waarop ze op een praktische en persoonlijke manier kennis kunnen maken met het Fioretti College. Op woensdagmiddag 15 januari van 14.00 tot 16.00 uur vindt de Doemiddag plaats voor groep 8 leerlingen van de basisscholen in Sint-Oedenrode en omgeving, alsmede voor individuele leerlingen die de Doedagen niet met hun basisschool kunnen bijwonen.

Om de avonden organisatorisch goed te laten verlopen, kunt u zich aanmelden via www.voveghel.nl. Doe dat uiterlijk vrijdag 15 november.

Zwijsen College

Informatie over het Zwijsen College wordt gegeven op maandag 25 en donderdag 28 november 2019 op het Zwijsen College, PWA Sportpark 15 in Veghel.
Uw kind(eren) uit groep 8 zijn ook van harte uitgenodigd om op deze avond een workshop te volgen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.voveghel.nl.
Het programma op het Zwijsen College duurt op beide avonden van 19.00 tot 20.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om koffie of thee te drinken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Havo (havo/mavo & havo/vwo)
  • Vwo (havo/vwo & vwo+)

Om de avonden organisatorisch goed te laten verlopen, kunt u zich aanmelden via www.voveghel.nl. Doe dat uiterlijk vrijdag 22 november.

Aanmelden via voveghel.nl
Wanneer u zich via de website www.voveghel.nl aanmeldt voor de voorlichtingsavonden op het Fioretti College en/of het Zwijsen College krijgt na aanmelding meteen via de mail een bericht over het lokaal waarin u verwacht wordt. Het lokaal wordt in dat bericht aangeduid met een letter. Bij binnenkomst ziet u welk lokaal correspondeert met deze letter. Wij raden u dus aan om het bericht mee te brengen op deze avond. We hopen vele ouders/verzorgers op de voorlichtingsavonden te mogen begroeten!