Uitstekende aanmelding op VO Veghel scholen

Uitstekende aanmelding op VO Veghel scholen

Geplaatst op: dinsdag 30 maart 2021

De twee voortgezet onderwijs scholen in Veghel kijken terug op een uitstekende aanmelding voor het schooljaar 2021-2022. Het Zwijsen College telde vorig jaar 258 aanmeldingen en dit jaar maar liefst 285.

Het Fioretti College ontving vorig schooljaar 299 nieuwe leerlingen en komend schooljaar 293. In tijden van demografische krimp zijn dat fantastische aanmeldingen.

We schrijven dit toe aan het volgende:

De aanstaande brugklassers krijgen een jaar langer leer- en ontwikkeltijd, omdat we de eenjarige brugperiode op beide scholen verlengen met een extra jaar. Dit in overleg met de basisscholen in ons voedingsgebied, omdat we de kinderen zo kansrijk mogelijk willen plaatsen. Deze kinderen hebben in groep 7 én groep 8 te maken gehad met coronaperikelen. Het is te verwachten dat ze daardoor niet het beste uit zichzelf konden halen. Daarom is het verstandig om een jaar later te determineren. Ouders en leerlingen waarderen dit en dat zien we terug in de aanmeldingscijfers.

Een andere reden voor de uitstekende aanmelding is de wijze waarop we als scholen communiceren. Daar krijgen we veel complimenten voor. Ouders waren zeer te spreken over onze online voorlichtingsavonden en digitale Open Dag.

Daarnaast zien we een sterke groei van het vwo op het Zwijsen College. Het aantal vwo-aanmeldingen is met een derde toegenomen. De reden is dat basisscholen gevraagd is om wat hoger te adviseren, om zo hun leerlingen optimale kansen te bieden. Daarom is het aantal aanmeldingen voor de basisberoepsgerichte leerweg op het Fioretti College wat kleiner dan andere jaren en het aantal aanmeldingen voor het vwo op het Zwijsen College wat hoger.