Start zelftesten na de meivakantie

Start zelftesten na de meivakantie

Geplaatst op: dinsdag 20 april 2021

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze school en onze leerlingen. Zoals u weet doen we er alles aan om de school op een veilige manier open te houden.

Daarom gelden er op school strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Na de meivakantie gaan wij, op verzoek van onze minister, gebruik maken van zelftesten voor het coronavirus. Wij gaan deze testen gratis aanbieden voor leerlingen en medewerkers van de school. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. In dit artikel leggen wij uit hoe het gebruik van zelftesten op school werkt.

Waarom testen?
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken.

Wanneer testen?
De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer we horen dat er iemand op school is besmet met het coronavirus. Wij bepalen dan in overleg met de GGD wie mogelijk in contact is geweest met de besmette persoon.

Het kan gebeuren dat uw kind te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling of medewerker is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met de school, maar kan ook later blijken uit het bron- en contactonderzoek door de GGD. In dat geval moet uw kind naar huis. Thuis gaat uw kind in quarantaine, en maakt hij/zij een afspraak voor een coronatest bij de GGD.

Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel samen in een ruimte les hebben gehad, worden gevraagd om een zelftest te doen. Dit kan gewoon op school.

Hoe werkt de zelftest?
Leerlingen en medewerkers kunnen de test bij zichzelf afnemen. De test is gemakkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Er is instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. Ook is er een begeleider van school aanwezig die kan helpen door aanwijzingen te geven.

Testuitslag
Stel uw kind heeft een zelftest gedaan, wat dan? De uitslag is ongeveer 15 tot 30 minuten na de test bekend en is alleen door uw kind te zien.

  • Is de uitslag positief? Uw kind meldt bij de begeleider van de test dat hij of zij direct naar huis gaat. Thuis gaat uw kind in quarantaine. Het is belangrijk dat u alsnog een afspraak maakt voor een test bij de GGD-testlocatie. Deze test is belangrijk ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek. Uw kind hoeft niet bij de begeleider aan te geven dat hij of zij een positieve testuitslag heeft. Wel vragen we van u om bij een verificatie van de positeive uitslag door de GGD bij ons hiervan melding te maken zodat we de nodige stappen kunnen zetten om een uitbraak te voorkomen.
  • Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind blijft gewoon op school. De uitslag van de test is 48 uur geldig. Mochten er toch nog (milde) klachten ontstaan moet uw kind altijd een coronatest doen bij de GGD-testlocatie.

Wat vragen wij van u?
Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan vragen wij uw toestemming als ouder/verzorger om aan uw kind een zelftest aan te mogen bieden. Hiervoor krijgt u bericht via Magister.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Dit wordt niet apart geregistreerd. Als uw kind zelf besluit een test te gebruiken, dan wordt dat gezien als het geven van toestemming.

Het geven van toestemming is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of doet uw kind niet mee met een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor u of uw kind. Het gebruik van zelftesten op onze school is besproken met - en goedgekeurd door - de medezeggenschapsraad.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de teamleider van uw kind.