Samenwerking CHV Academy en VO Veghel

Samenwerking CHV Academy en VO Veghel

Geplaatst op: donderdag 02 juli 2020

De CHV Academy gaat intensief samenwerken met VO Veghel. Komend schooljaar wordt er extra ingezet op structureel kunst- en cultuuronderwijs op het Fioretti College en het Zwijsen College.

Klik hier om het videoverslag van Omroep Meierij te bekijken.

Beide scholen hebben Kunst & Cultuur hoog in het vaandel staan en vinden educatie op deze gebieden een grote meerwaarde voor hun leerlingen. Daarnaast stimuleert en inspireert het de echte talenten om een vervolgstudie te gaan doen in deze sector. Wethouder werk, jeugd en cultuur Menno Roozendaal is verheugd: “Ik ben trots op de sterke verbinding tussen de cultuursector en het onderwijs in de gemeente Meierijstad.”

“Op het Fioretti College hebben we in de afgelopen twee jaar een prachtig Kunst- & Cultuurplein gerealiseerd, met vier goed geoutilleerde vaklokalen, een muzieklokaal met vier volledig ingerichte muziekstudio’s, een podium met optreedmogelijkheden en allerlei expomogelijkheden”, vertelt cultuurcoördinator en docent Terry Emons trots. “Daarnaast hebben onze K&C-docenten de opleiding 21st Century Skills gevolgd en scholen ze zich momenteel op het gebied van nieuwe werkvormen”, vult afdelingsdirecteur vmbo Sasja van Lieshout aan. “Op het Zwijsen College vormt kunst- en cultuureducatie een belangrijke pijler in het curriculum. We hebben recent het vak CKV in een modern jasje gestoken. Bovenbouwleerlingen maken nu kennis met onderdelen waarvan ze eerst niet wisten dat deze tot de kunst behoren, zoals fotografie, architectuur en design”, vertelt cultuurcoördinator Anouk Dols.

CHV Academy, Circle of Talent is een coöperatief samenwerkingsverband in Meierijstad en is een initiatief van Phoenix Cultuur. Onderwijs, bedrijfsleven, gemeente en kunstonderwijs werken en investeren samen om kinderen en jongeren hun talenten te laten ontwikkelen door middel van structureel kunstonderwijs. Vanaf oktober 2017 geven de kunstdocenten van CHV Academy les op alle 34 basisscholen in Meierijstad. De afgelopen twee schooljaren is er in het VO ervaring opgedaan door middel van pilots en verschillende projecten. Coördinator CHV Academy VO Sophie de Ruijter: “Vanaf komend schooljaar starten onze kunstprofessionals op het Fioretti en Zwijsen met twee kunstklassen per school. De leerlingen van beide scholen kunnen zelf kiezen om deel te nemen aan de kunstklassen, een prikkelend programma van 30 schoolweken”. Terry Emons vult aan: “En in de onderbouw van het Fioretti worden het gehele schooljaar lessen aangeboden tijdens de talenturen, bijvoorbeeld op het gebied van dans, theater en nieuwe media.”

“Volgend jaar draaien we op het Zwijsen College een pilot met de kunstklas in leerjaar 1 en havo 2-3. Ervan uitgaande dat de leerlingen en wij enthousiast zijn, krijgt de kunstklas een vaste plaats in ons curriculum. Voor de ckv-lessen worden voorstellingen gepland en de vwo-5 leerlingen organiseren een cultuurroute voor alle leerlingen”, vertelt Anouk Dols. “Door de samenwerking met de CHV Academy maken onze leerlingen kennis met andere vormen van kunst en cultuur dan dat wij op school tijdens de lessen aan kunnen bieden”, geeft adjunct-directeur Paul van Asseldonk aan. Voor dit eerste schooljaar worden de structurele kunstlessen gefinancierd vanuit de begroting van de CHV Academy.

Barbara Brouwer van de CHV Academy is erg enthousiast over de samenwerking. “Kunst- en cultuurlessen vormen een waardevolle aanvulling binnen het curriculum van de scholen. Beide scholen waren al zeer actief op dit gebied, maar door de samenwerking kunnen nu alle disciplines aangeboden worden. Dat haalt talenten in leerlingen naar boven, laat hen anders en gedifferentieerder kijken naar de wereld om hen heen en biedt hen ontplooiingskansen. Na het basisonderwijs zetten we met de structurele kunstklassen in het VO de volgende stap in de Circle of Talent Meierijstad.”

V.l.n.r. op de foto: Mark van Kessel (coördinator muziek Phoenix Cultuur), Anouk Dols (cultuurcoördinator Zwijsen College), Terry Emons (cultuurcoördinator Fioretti College), Sasja van Lieshout (directielid vmbo Fioretti College), Barbara Brouwer (directeur Phoenix Cultuur), Menno Roozendaal (wethouder werk, jeugd en cultuur Meierijstad), Paul van Asseldonk (adjunct-directeur Zwijsen College) en Clemens Geenen (locatiedirecteur Fioretti College).