Paul van Asseldonk en Juliën Koog benoemd tot locatiedirecteuren van het Zwijsen College

Paul van Asseldonk en Juliën Koog benoemd tot locatiedirecteuren van het Zwijsen College

Geplaatst op: dinsdag 23 mei 2023

Na het vertrek van de voormalig locatiedirecteur hadden Paul van Asseldonk en Juliën Koog zich bereid verklaard om het locatiedirecteurschap a.i. van november 2022 tot aan de zomervakantie 2023 als duobaan te vervullen. Destijds liep het wervingstraject voor een nieuwe algemeen directeur van VO Veghel, waartoe ook het Zwijsen College behoort. Daarom werd besloten niet direct over te gaan tot permanente invulling van het locatiedirecteurschap.

Op 1 februari 2023 is Barbara Baelemans aangetreden als algemeen directeur van VO Veghel. De invulling van de functie door beide heren had inmiddels zijn meerwaarde bewezen. Portefeuilles zijn in goed overleg verdeeld en de samenwerking verloopt goed. Na een positief advies van de medezeggenschapsraad (MR) is besloten het locatiedirecteurschap op deze manier te continueren per 1 augustus 2023.

Barbara: ‘In de kennismakingsgesprekken op het Zwijsen College werd door diverse medewerkers spontaan genoemd dat de wijze waarop het locatiedirecteurschap op interim basis wordt ingevuld, als zeer prettig wordt ervaren. Ook mijn opvatting na vele gesprekken met Paul en Juliën ondersteunt deze voortzetting. Ik ben verheugd dat we zo de professionaliteit van beiden kunnen inzetten voor de toekomst en de continuïteit van het Zwijsen.’

Zowel Juliën Koog als Paul van Asseldonk zijn al langere tijd verbonden aan het Zwijsen College. Voordat zij op tijdelijke basis invulling gaven aan het locatiedirecteurschap was Paul van Asseldonk werkzaam als adjunct-directeur en ook Juliën Koog was reeds onderdeel van het directieteam van VO Veghel. ‘Op het Zwijsen College werken we dagelijks aan onderwijs waarbij de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen het uitgangspunt vormen.

Onze leerlingen, de betrokkenheid van collega’s en het innovatieve karakter van onze school vormen de basis. Daardoor zijn wij met veel plezier hier werkzaam. De samenwerking binnen de schoolleiding is goed en we zien veel potentie om samen aan de slag te gaan met het nieuwe schoolplan, waarbij we vanuit een oprechte relatie, in een veilige omgeving met leerlingen en ouders het onderwijs gezamenlijk vormgeven,’ aldus Juliën en Paul.