Ons onderwijs tot aan de zomervakantie

Ons onderwijs tot aan de zomervakantie

Geplaatst op: vrijdag 04 juni 2021

Alle scholen in Nederland worden geacht vanaf aanstaande maandag 7 juni weer alle leerlingen volledig op school te ontvangen. In de media werd de indruk gewekt dat wij ons tegen dit besluit van het kabinet en de kamer zouden verzetten.

Dat is echter zeker niet zo. De minister vraagt van iedere school het maximaal haalbare te doen en dat verwacht hij ook, en terecht, van ons. Daar geven wij natuurlijk graag gehoor aan, want ook wij hebben onze leerlingen liefst op school.

De omstandigheden op onze school zijn zodanig dat wij de situatie zoals deze de laatste maanden is, wat kunnen uitbreiden. Door de ruimte die ontstaat met het wegvallen van de examenleerlingen zal een deel van de leerlingen nog meer dan nu al het geval is, op school lessen kunnen volgen. Dat terwijl nu al 75% van onze leerlingen vaker dan de helft of zelfs de hele week op school is.

Hiermee doen wij het maximaal haalbare en zijn we erg blij dat zowel de inspectie als het ministerie hiervoor begrip hebben.