Leerlingen debatteren tijdens eerste Model Verenigde Naties genaamd ZwijsMUN

Leerlingen debatteren tijdens eerste Model Verenigde Naties genaamd ZwijsMUN

Geplaatst op: dinsdag 15 maart 2022

Leerlingen van Zwijsen College, Merlet College en Metameer College debatteren over Oekraïne en de situatie in de Egeïsche Zee bij Griekenland en Turkije.

Onderwerpen
De ca. 40 leerlingen deden mee en debatterden in twee commissies: De Veiligheidsraad en de NAVO. In de Veiligheidsraad onderzochten leerlingen de mogelijkheden om de oorlog in Oekraïne te beëindigen en debatterden ze over hoe om te gaan met vluchtelingen. In NAVO lag de nadruk op de militaire ontwikkelingen rond de Zwarte Zee en de Egeïsche Zee.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Bij een M.U.N. worden conferenties van de werkorganen van de Verenigde Naties nagebootst. De voertaal is Engels. Leerlingen organiseren voor andere leerlingen een rollenspel over de politieke besluitvorming in de VN. In een nagespeelde vergadering van een commissie van de VN, vertegenwoordigen leerlingen als diplomaten een land.

De lat ligt hoog
Bij de conferentie hebben de deelnemers over een grote verscheidenheid aan vaardigheden nodig, waaronder kritisch denken, groepscommunicatie, spreken in het openbaar, onderzoek, beleidsanalyse, actief luisteren, onderhandelen, lobbyen, het oplossen van conflicten, het maken van notities en technisch schrijven. Model United Nations is er om deze vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren.