Excursie vwo 5 naar het Europese Parlement in Brussel

Excursie vwo 5 naar het Europese Parlement in Brussel

Geplaatst op: maandag 15 april 2024

Op vrijdag 12 april 2024 brachten de leerlingen van vwo5 met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijwetenschappen in het pakket onder begeleiding van hun leraren een bezoek aan Brussel. Het doel van de excursie was het bijwonen van een educatief programma van de Europese Unie, met o.a. een bezoek aan de gebouwen van het Europees Parlement.

Ter voorbereiding op deze excursie had de lesgroep vooraf op school een gastles van de organisatie ProDemos gevolgd, waarin de achtergrond en werking van de Europese Unie werd toegelicht.

   

In Brussel nam de Nederlands sprekende gids de leerlingen mee in een educatieve spelvorm om het ingewikkelde besluitvormingsproces van de Europese Unie duidelijk te maken. Ook stond een rondleiding in het gebouw van het Europese Parlement op het programma, waaronder een bezoek aan de plenaire vergaderzaal.

 

Geholpen door het mooie weer maakten de leerlingen nog een fijne wandeling door de stad, en kregen op die manier een goede indruk van het toeristische deel van Brussel.

  

 

 

Deze excursie naar Brussel en de bijbehorende gastles zijn onderdeel van een schoolbrede aandacht voor de Europese Unie. Het Zwijsen College wil een European Parliament Ambassador School (EPAS)  worden. Deze EPAS-scholen vormen een kring van Europese scholen die een voortrekkersrol spelen in het betrokken doch kritisch volgen van de politieke, culturele en sociale ontwikkelingen in de samenwerking van de 27 landen in de Europese Unie.

  

Op maandag 13 mei zullen op school de Kiesmannen optreden, met een spectaculaire gastles over Europese influencers, met het oog op de naderende Europese verkiezingen van 6 tot 9 juni. In die week zullen onze leerlingen in de bovenbouw een stem uitbrengen in de scholierenverkiezingen.