Bericht in verband met schoolsluiting

Bericht in verband met schoolsluiting

Geplaatst op: zondag 15 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

De afkondiging van nieuwe maatregelen door onze overheid vanmiddag vraagt om aanpassingen van het bericht dat ik u/jullie gisteren gestuurd heb.

Per direct en in ieder geval tot en met 6 april worden de scholen gesloten en dat betekent dat er in de schoolgebouwen van het Zwijsen College en het Fioretti College geen lessen worden gegeven. Wel gaan wij verder met hetgeen waarover ik u/jullie in mijn vorige brief al berichtte: het invulling geven aan afstandsonderwijs. Morgen en overmorgen gebruiken wij op beide scholen de tijd om dit goed vorm te geven en alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn. Met het sluiten van de scholen vraagt dit toch weer om een aanpassing van de reeds bestaande plannen. Dat betekent dat de leerlingen maandag en dinsdag allemaal vrij zijn. Wij hopen dan op woensdag met het afstandsleren op beide scholen te starten. Of wij op dat moment ook daadwerkelijk klaar zijn om te starten, laat ik u/jullie weten op dinsdagmiddag aanstaande.

Minister Slob sprak vanmiddag over het prioriteren van de examenklassen en daar willen ook wij alles aan doen. Voor nu worden deze leerlingen gelijkgeschakeld met andere leerlingen en komen zij dus niet naar school. Morgen wordt hierover opnieuw gesproken door het ministerie en de VO-raad en we verwachten eind komende week duidelijkheid. Ik zal u/jullie hierover dan onmiddellijk informeren.

Leerlingen waarvan de ouders een zogenaamd vitaal beroep (zie de lijst via cruciale beroepsgroepen) hebben en niet zelf voor opvang kunnen zorgen, kunnen vanaf woensdag gewoon naar school komen. Er zijn dan geen lessen op school, maar er kan dan digitaal gewerkt worden zoals dat ook gebeurt door de leerlingen die thuis zijn. De catering op school is gesloten, dus deze kinderen dienen hun lunch vanuit thuis mee te brengen.

Speciaal bericht voor de ouders van ons praktijkonderwijs.
Of we ook onderwijs op afstand voor de leerlingen van het praktijkonderwijs kunnen organiseren, is nog een vraag. Het meeste onderwijs hier is praktisch van aard, dus we moeten kijken of afstandsleren zin heeft. We houden u/jullie daarvan op de hoogte, maar vooralsnog is dit dus niet het geval. Alle stages zijn per direct afgelast en wij informeren de stagebedrijven. Dat hoeft u dus zelf niet te doen.

Ongetwijfeld hebben leerlingen nog spullen op school die ze graag willen hebben of nodig hebben. We plannen een aantal ophaalmomenten in, zodat niet alle leerlingen tegelijkertijd in het gebouw zijn.

Voor nu heb ik alle mogelijke informatie weer met u gedeeld. Dinsdagmiddag laat ik u weten of we woensdag kunnen starten met afstandsleren en wanneer de leerlingen hun spullen op kunnen halen. Zodra er meer bekend is over het onderwijs aan de examenleerlingen hoort u weer van mij.

Met vriendelijke groet,

Anita O’Connor
Algemeen directeur VO Veghel
Tot VO Veghel behoren het Fioretti College en het Zwijsen College