Downloads

Overstapbeleid 2020-2021

Voor de overstap vanuit een andere school naar het Zwijsen College Veghel werken we volgens deze routewijzer.

Download het document

Schoolplan 2019-2023

Download het document

Protocol Corona-maatregelen

Protocol corona-maatregelen op het Zwijsen College per 1 maart 2021.

Download het document

Flyer Chromebooks | The RentCompany

Informatie over de huur of aanschaf van een Chromebook via The RentCompany.

Download het document

Brugklasfolder schooljaar 2021-2022

De brugklasfolder voor groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers, gericht op het schooljaar 2021-2022.

Download het document

Wervingskrant schooljaar 2021-2022

De wervingskrant voor groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers, gericht op het schooljaar 2021-2022.

Download het document

Flyer ouderraad

Flyer met informatie over de functie, het werk en de activiteiten van de ouderraad op het Zwijsen College.

Download het document

Schoolondersteuningsprofiel | Schooljaar 2020-2021

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor het schooljaar 2020-2021.

Download het document

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling omschreven. Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld.

Download het document

Juryrapport Excellente School

Het rapport van de jury 'Excellente Scholen' van de Onderwijsinspectie.

Download het document

Koers 2023

Koers 2023

Download het document

Integriteitscode

Integriteitscode

Download het document

Zingeving en goed onderwijs

Zingeving en goed onderwijs

Download het document

Examenreglement 2020-2021 | VO Veghel | Deel 1

Deel 1 van het examenreglement, bedoeld voor VO Veghel voor het schooljaar 2020-2021.

Download het document

Examenreglement 2020-2021 | Havo | Deel 2

Deel 2 van het examenreglement, bedoeld voor de afdeling havo voor het schooljaar 2020-2021.

Download het document

Examenreglement 2020-2021 | Vwo | Deel 2

Deel 2 van het examenreglement, bedoeld voor de afdeling vwo voor het schooljaar 2020-2021.

Download het document

PTA | HAVO 4 | 2020-2021

Het Programma van Toetsing en Afsluiting voor havo leerjaar 4 in het schooljaar 2020-2021.

Download het document

PTA | HAVO 5 | 2020-2021

Het Programma van Toetsing en Afsluiting voor havo leerjaar 5 in het schooljaar 2020-2021.

Download het document

PTA | VWO 4 | 2020-2021

Het Programma van Toetsing en Afsluiting voor vwo leerjaar 4 in het schooljaar 2020-2021.

Download het document

PTA | VWO 5 | 2020-2021

Het Programma van Toetsing en Afsluiting voor vwo leerjaar 5 in het schooljaar 2020-2021.

Download het document