Maatschappelijke stage

Wat is maatschappelijke stage?
Nederland wordt steeds meer een participatiesamenleving, een samenleving waarin de burger gestimuleerd wordt zelf verantwoordelijkheid te nemen en geactiveerd wordt een bijdrage te leveren aan maatschappelijke processen.

Door de MaS doen leerlingen een waardevolle ervaring op en betekenen ze iets voor hun directe omgeving. Ze doen nieuwe vaardigheden op en soms helpt de stage ook bij het oriënteren op studie- of beroepskeuze. Een MaS kan bijdragen aan bewustwording, het ontwikkelen van meer respect voor anderen en het opbouwen van zelfvertrouwen.

De MaS wordt in leerjaar 4 als aparte activiteit buiten de reguliere lessen aangeboden.

Burgerschapsvorming
Bij burgerschapsvorming gaat het om actief burgerschap en sociale integratie. Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving willen zijn en er een positieve bijdrage aan leveren.
De school is hierin een belangrijke oefenplaats.

Het Zwijsen College besteedt aandacht aan de veranderende samenleving en bereidt de leerlingen voor op hun huidige en toekomstige rol hierin. Binnen diverse onderwijsactiviteiten brengen wij leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen bij om zich betrokken te voelen bij hun omgeving en de Nederlandse samenleving en wij stellen hen zo in staat daaraan een bijdrage te leveren.
Voorbeelden van burgerschapsactiviteiten op het Zwijsen College zijn de opa- en omamiddag, The Young Americans, tutorproject, The Award for Young People, mediawijsheid en de goede-doelen-acties zoals Going Global Edukans en de geraniumactie.