Robots

De FIRST Lego League op het Zwijsen College

Algemeen
De FIRST LEGO League (FLL®) is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. 

De opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een thema en gedefinieerd in de jaarlijks wisselende “Challenge”. De kinderen werken in teams om de opdrachten zo goed mogelijk te vervullen en laten het resultaat zien tijdens regionale en eventueel nationale finales. 

De opdrachten zijn: 
Ontwerp, bouw en programmeer een robot
De teams moeten een volledig autonome robot ontwerpen, programmeren en bouwen. Daarbij maken ze gebruik van het LEGO MINDSTORMS® systeem. Met deze robot moet tijdens de finaledagen wedstrijden worden gespeeld op een opdrachtenparcours, waarbij punten te verdienen zijn. Het parcours is zo ontworpen dat beginnende teams vrij eenvoudig punten kunnen halen. Voor gevorderde teams is het echter onmogelijk om alle punten in de wacht te slepen.

Voer je eigen onderzoek uit en presenteer de resultaten
De FLL is meer dan alleen een robotwedstrijd. Elk team voert binnen het jaarlijkse thema een eigen onderzoek uit over de maatschappelijke rol van techniek en technologie en presenteert de uitkomst tijdens de regionale en landelijke finale. Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt van de kinderen verwacht dat ze zelf initiatief nemen en met behulp van verschillende bronnen op zoek gaan naar een probleem waar huidige wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag mee te maken hebben. 

Vervolgens moeten de kinderen zelf op zoek naar een creatieve oplossing, die ze vervolgens presenteren op de finaledagen.

FLL Core Values en Gracious Professionalism™
De FLL Core Values (Kernwaarden) zijn de hoekstenen van het FLL-programma. Ze behoren tot de fundamentele elementen die de FLL onderscheiden van andere programma’s van zijn soort. Door het omarmen van de Core Values, leren de deelnemers dat vriendschappelijke competitie en wederzijds voordeel niet op zich zelf staande doelstellingen zijn, en dat het helpen van een ander de basis is van teamwork.

De aanpak
De leerlingen gaan aan de slag volgens de SCRUM-methode.
Het team pakt samen de het hele FLL-project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. 
Het team maakt vanuit de informatie vanuit FLL een lijst van eisen en taken. Deze worden vervolgens in een planning gezet.
Tussentijds worden er door de leraar momenten aangegeven, waarop de stand van zaken verantwoordt wordt. Deze tussentijdse beoordelingen/ besprekingen tellen mee in de eindbeoordeling. (De beoordeling van de jury’s van de FLL tijdens de Regiofinale telt mee als beoordeling!)
De eindbeoordeling vindt na een half jaar plaats op school d.m.v. een wedstrijd en een presentatie (zie bijlage voor de beoordelingsmatrix)
Elke week is er een gezamenlijke meeting en duurt maximaal 10 minuten. 
De meeting staat onder leiding van een SCRUM-master. 
Ieder teamlid beantwoordt dan de volgende drie vragen: 

  • Wat heb ik gedaan? 
  • Wat ga ik doen? 
  • En wat zijn de problemen? 

Dit wordt elke keer gedocumenteerd (handig voor de procespresentatie).
Mede door deze meeting werken de teamleden nauw samen en wordt veel kennis uitgewisseld.
Elke tussentijdse bespreking met de leraar of mentor wordt door het team zowel met elkaar als met de leraar/ mentor geëvalueerd. Dit nodigt uit tot het geven van feedback en daarmee tot openheid binnen het team. Open teams zijn productiever, omdat belemmeringen op regelmatige basis worden besproken en zoveel mogelijk worden opgelost.