maandag 27 januari 2020

Algemene Ledenvergadering Ouderraad

De Ouderraad is het bestuur van de oudervereniging waar u, als ouder of voogd van een leerling op het Zwijsen College, automatisch deel van uit maakt. Op maandag 27 januari 2020 vindt de Algemene Ledenvergadering van de OR plaats. Tijdens deze vergadering zullen de nieuwe OR-leden benoemd worden en zal er decharge worden verleend op het jaarverslag. 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze ALV. U bent op 27 januari om 20.00 uur welkom op het Zwijsen College. We verzoek u vriendelijk om u uiterlijk 24 januari a.s. aan te melden via ons e-mailadres ouderraad@zwijsencollege.nl.