Organisatie

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Het Zwijsen College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard.
De raad van bestuur is op de volgende manieren te bereiken:

Spoorlaan 171
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 - 5955500
omo@omo.nl

De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders/verzorgers van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De leden wonen één keer per jaar de ledenraadvergadering bij. Daar worden o.a. de leden van de raad van toezicht gekozen. Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

    


Raad van advies
De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. De samenstelling van de raad van advies is als volgt: de heer J. de Bree, mevrouw G. van Creij (voorzitter), de heer A. van Dijk, de heer G. van Houtum, de heer E. Jansen, de heer G. Lenssen, de heer P. van Summeren en de heer B. Tomas.


Inspectie
De inspecteur VO is belast met het toezicht op onze school namens het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. De inspecteur voor onze school is mevrouw drs. M. Vogelzang.


Directie
Vanaf 1 mei 2017 ligt de eindverantwoordelijkheid voor het Zwijsen College en het Fioretti College bij één algemeen directeur, namelijk mevrouw
Drs. A.P.C.A. O’Connor MEM.
De dagelijkse leiding op het Zwijsen College is in handen van directeur mevrouw
B. Sol MEM. De dagelijkse leiding van het Zwijsen College bestaat, naast de directeur, uit J.E. Melis-Glimmerveen MEd (conrector vwo), Drs. P.R.M. Meijer (conrector havo) en Drs. L. Specken (manager bedrijfsvoering).