Decanaat

Het Zwijsen College ziet Studie- en Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (SLOB) als een belangrijk instrument om leerlingen hun talenten, mogelijkheden en (toekomst-)wensen te laten ontdekken en voor te bereiden op de toekomstige opleiding. Door leerlingen een gefundeerde, succesvolle studiekeuze te laten maken, vermindert SLOB de uitval van leerlingen. SLOB is geïntegreerd in de totale leerlijnen van havo en vwo.

Het Zwijsen College kiest voor SLOB in plaats van alleen LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB). We willen de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het hoger onderwijs. De competenties die hiervoor noodzakelijk zijn, zijn inzichtelijk gemaakt en verwerkt in het SLOB-programma.

De volgende thema’s staan in dit programma centraal;

 1.    Samen bouwen aan de toekomst van en met SLOB.
SLOB wordt beschouwd als een proces dat van de eerste klas op onze school tot in het vervolgonderwijs doorloopt. Docenten, mentoren, ouders/verzorgers, bedrijven en het vervolgonderwijs zijn een onmisbare schakel in het keuzeproces van de leerling.
2.    SLOB is gericht op een brede ontwikkeling en bewustwording.
Loopbaanoriëntatie is een bewustwordingsproces voor de leerling, waarbij de leerling kritisch naar zichzelf kijkt. De mentor begeleidt dit bewustwordingsproces. Het uitgangspunt hierbij is de aandacht voor de talenten, ontwikkeling en drijfveren van de individuele leerling. SLOB is daarom ook gericht op zelfconceptverheldering.
3.   
Peer-support en ouders/verzorgers.
Niet alleen het Zwijsen College is verantwoordelijk voor de loopbaan van de leerling, maar ook ouders/verzorgers en medeleerlingen spelen hierin een grote rol. Bij Peer-support ondersteunen leerlingen elkaar. Leerlingen kunnen veel van elkaar leren, omdat ze voor dezelfde keuze staan.

4.   Ervaren doet beslissen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen het beste af zijn als ze zelf vragen leren stellen over hun eigen toekomst. Om dit te stimuleren worden leerlingen in de praktijk gestuurd om deze leervragen te ontdekken en te beantwoorden. Wanneer er naderhand een dialoog ontstaat tussen leerling en docent/ouders/verzorgers, krijgt de leerling meer inzicht in zijn eigen kunnen, willen en zijn kwaliteiten. Dit leidt tot een gefundeerde en doordachte profiel/studiekeuze.

Als u inlogt, krijgt u meer informatie over de inhoud van het programma en de begeleiding.

 


Foto_decanaatmevrouw R. van Gemert
decaan